کاربران گرامی بزودی در این بخش آگهی های استخدام و اعلام آمادگی نیرو جهت بکار گرفته شدن در صنف کامپیوتر درج خواهد شد.

همکاران محترم میتوانند آگهی استخدام خود را در این بخش درج نمایند و نیروهای آماده به کار نیز میتوانند با ارائه رزومه خود در اینجا اعلام آمادگی جهت استخدام نمایند.